WEBSITE LIÊN KẾT

CÁC WEBSITE LIÊN KẾT:

-       Thu phí: http://xpt.com.vn/

-       Cửa tự động, barrier: http://bar.xpt.com.vn/

-       Máy giữ xe: http://vp.xpt.com.vn/

-       Kiểm soát vào ra, máy chấm công (Access control): http://ac.xpt.com.vn/

-       Điện năng lượng mặt trời: http://solarpowertech.net/