HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT TẠI TRẠM THU PHÍ QL13 HUYỆN CHƠN THÀNH

Camera quan sát được lắp đặt tại các làn xe của trạm. Mỗi một lượt xe qua trạm được hệ thống camera quan sát chụp hình sự kiện, lưu toàn bộ thông tin liên quan gồm: seri vé, nhận diện biển số, hình sự kiện, thu phí viên, thời điểm... video clip của lượt xe.

Vị trí công trình : TRẠM THU PHÍ QL13 Huyện Chơn Thành Tỉnh Bình Phước.

Quy mô: 8 làn xe