HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT TẠI KHU CN AMATA TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

- Mỗi một lượt xe vào / ra hệ thống camera đều chụp một hình ảnh phía trước xe từ camera quan sát của làn đó.

- Các thông tin tại thời điểm kiểm soát (làn kiểm soát, ngày giờ kiểm soát, nhân viên kiểm soát, mã số thẻ) được ghi chồng lên hình ảnh để phục vụ cho công tác hậu kiểm.

Vị trí công trình:  Khu Công  Nghiệp  AMATA  Tp.Biên Hòa, Tỉnh  Đồng  Nai.