ACCESS CONTROL SYSTEMS - SURVEILLANCE CAMERA AT 115 HOSPITAL

Access Control Systems (Access Control) -  The system of automatic card issuance - CCTV system for lane - Control system backup in case the main system having trouble at 115 Hospital.

 

1/ Hệ thống kiểm soát ra vào ( Access Control )

- Hạn chế người ra vào cửa, kiểm soát cửa ra vào những khu vực quan trọng như phòng server, phòng cất giữ tài liệu quan trọng, kho tiền ngân hàng.

- Có thể phân quyền ra vào thang máy trong các cao ốc căn hộ cao cấp, khách sạn, tòa nhà văn phòng cho thuê, công ty chứng khoán,....

- Hệ thống kiểm soát ra vào cơ bản bao gồm các thành phần sau: thiết bị đọc thẻ, khóa điện tử ( khóa chốt, khóa lực hút nam châm ), nguồn 12V hay 24V cấp cho thiết bị đọc thẻ. 

Tại cửa ra vào cần kiểm soát sẽ được gắn khóa điện tử ( khóa lực hút nam châm, khóa chốt ) và thiết bị đọc thẻ dùng để đóng mở khoá điện tử. Dữ liệu từ đầu đọc thẻ  được tải về phần mềm kiểm soát được cài đặt trên máy tính của người quản lý. Mỗi người ra vào cửa sẽ được đăng ký thẻ tương ứng với thiết bị đọc thẻ, sau khi đăng ký xong có thể dùng thẻ để mở khóa gắn trên cửa cần ra vào. 

 

 

2 / Card issuance system automatically

- Issuing cards by press the button 

- Customer information is entirely recorded into the card for comparison later

 

3 / CCTV system for lanes

- When vehicle's transaction, system are taking a picture in front of the vehicle from CCTV of that lane.

- The information at the time of control (lane, date, personnel control, card number) are recorded on images to serve for inspection later.

- The size of each image must not exceed 150 KB to be saved to the memory card of the hand-held card reading device.

 

4/ Redundant control system in case of the main system having trouble

- When the main system having trouble waiting for fix.

- Each vehicle's transaction, systems are taking a picture in front of the vehicle from CCTV of that lane.

 

 

Location: 527 Su Van Hanh - Ward 12 -District 10 – HCMC.