Công tác chuẩn bị Secutech 2017

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO TRIỄN LÃM SECUTECH 2017

Một số hình ảnh cho công tác chuẩn bị triễn lãm Secutech 2017 diễn ra vào ngày 16 - 18/8/2017 sắp tới.